6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, bu formu doldurarak aşağıdaki yöntemlerden biri aracılığıyla Şirketimize ulaştırmanız gerekmektedir.

BAŞVURU

YÖNTEMİ

i. Yazılı Başvuru

ii. Sistemimizde Bulunan

Elektronik Posta Adresi ile

Başvuru

iii. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

BAŞVURU

ADRESİ

 

Gazi Paşa Mah. Çevre Yolu Blv. No:97 Menderes / İzmir – TÜRKİYE

[email protected]

[email protected]

BAŞVURUDA

GÖSTERİLECEK

BİLGİ

 

Formun bulunduğu zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

E-posta’nın konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

  1. Başvuru sahibinin kimliğinin tespit edilebilmesi amacıyla, Kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport vb.) ile Şirketimize bizzat ıslak imzalı şahsen başvurarak,
  2. Noter vasıtasıyla, başvuru adresine iletilerek,
  3. [email protected] adresine veri sahibinin kayıtlı elektronik postasından iletilerek,

Yukarıda öngörülen yöntemlerden biri ile Şirketimize iletilen başvurularınız, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz cevaplandırılacak olup, bu cevap aşağıda seçerek, belirlediğiniz yöntem ile tarafınıza bildirilecektir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Sizlerle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz için aşağıda yer alan bilgilerin doldurulması gerekmektedir.

Ad-Soyad

 

T.C. Kimlik Numarası veya Pasaport Numarası

 

Bildirime Esas Cep Telefonu Numarası

 

Bildirime Esas E-Posta Adresi

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi

Şirketimiz ile olan ilişkinizi en uygun şekilde tanımlayan seçeneği işaretleyip, detay bilgi alanına bu ilişkinin devam durumunu, sona ermiş olması durumunda ilişkinin vuku bulduğu periyodu ve varsa irtibatta olunan Şirket bilgisini yazınız.

Çalışan

Çalışan Adayı

Stajyer

 Eski Çalışan

 

Ziyaretçi

 

Müşteri

 

Tedarikçi Çalışanı

Tedarikçi Yetkilisi

 

 

Diğer

KVKK kapsamındaki talebinizi lütfen detaylandırınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Başvurunuza Vereceğimiz Cevapların Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz

a) Elden teslim almak istiyorum (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

b) Adresime gönderilmesini istiyorum.

c) E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

İşbu başvuru kapsamında tarafınızca sağlamış olunan bilgi ve belgelerin, doğru ve güncel olması ve başvurunun yetkililerce yapılması gerekmektedir. Aksi halde, Şirketimizin söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Şirketimiz, başvurunuzu değerlendirebilmek ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlamak amacıyla tarafınızdan ek bilgi ve talepte bulunabilir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:             

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR